„Wiek ma swoje prawa” mawiamy, przyglądając się starszym osobom zapominającym, gdzie odłożyły klucze albo niekojarzącym ulicy w rodzinnym mieście. I jest w tym oczywiście sporo racji. Kiedy jednak oznaki pogorszenia pamięci związane są z wiekiem, a kiedy mogą zapowiadać chorobę Alzheimera lub demencję? Czy w ogóle da się przeprowadzić́ takie rozróżnienie zanim będzie za późno?

Okazuje się, że symptomy choroby można odróżnić od osłabienia związanego z wiekiem. Stowarzyszenie Alzheimera w Stanach Zjednoczonych przygotowało listę 10 sygnałów ostrzegawczych, których wystąpienie u seniorów powinno nas zaniepokoić.

• Utrata pamięci zaburzająca codzienne funkcjonowanie

Jednym z najczęściej występujących symptomów Alzheimera jest utrata pamięci, a szczególnie zapominanie niedawno otrzymanych informacji. Oprócz tego pojawia się zapominanie istotnych zdarzeń lub dat; ciągłe dopytywanie o tę samą, otrzymaną już, informację; zwiększona potrzeba polegania na „wspomagaczach pamięci” – notatkach, karteczkach lub członkach rodziny w sytuacjach, w których osoba dotychczas samodzielnie dawała sobie radę.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Senior niekiedy zapomina o nazwiskach, imionach lub spotkaniach ale przypomina sobie o nich później.

• Zmiany w planowaniu i rozwiązywaniu problemów

Niektóre osoby mogą zauważać u siebie zmiany w umiejętności tworzenia planów i ich realizacji oraz w pracy z liczbami. Mogą doświadczać trudności w zarządzaniu domowymi finansami, opłacaniu rachunków czy też z realizacją znanego już przepisu kulinarnego. Pojawiać się może także problem z koncentracją, a wykonywanie różnych czynności zabierać będzie dużo więcej czasu niż dotąd.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Popełnianie błędów i pomyłek raz na jakiś czas.

• Trudności w wykonywaniu znanych czynności w domu, w pracy lub podczas wypoczynku

Osobom chorującym na Alzheimera często ciężko jest poradzić sobie z codziennymi zadaniami. Czasem mają trudności z dotarciem do znanego miejsca, radzeniem sobie z zadaniami w pracy czy pamiętaniem zasad ulubionej gry.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Pojawiająca się̨ raz na jakiś czas potrzeba wsparcia np. przy nagrywaniu programu telewizyjnego czy obsłudze telefonu.

• Dezorientacja co do czasu i miejsca

Chorzy gubią̨ się̨ co do dat, pór roku i upływu czasu. Mogą mieć trudności w zrozumieniu czegoś, jeśli nie dzieje się to natychmiast. Czasem mogą zapominać gdzie są lub jak się tam znaleźli.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Osoba nie kojarzy, który jest dzień tygodnia ale później samodzielnie sobie przypomina.

• Trudności w rozumieniu obrazów i relacji przestrzennych

W przypadku niektórych osób problemy z widzeniem są oznaką Alzheimera. Tacy seniorzy mają kłopoty z czytaniem, oceną dystansu, koloru i kontrastu, co może sprawiać trudności podczas prowadzenia samochodu.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Zmiany widzenia związane z kataraktą.

• Problemy z mówieniem i pisaniem

Osoby z Alzheimerem mogą̨ mieć trudności we włączaniu się w rozmowę i podążaniu za wątkiem. Mogą nagle ucichnąć w trakcie mówienia i nie wiedzieć, jak kontynuować rozmowę lub też powtarzać się. Mogą mieć problemy ze słownictwem, znalezieniem odpowiedniego słowa lub mogą niewłaściwie nazywać rzeczy, np. zamiast „walizka” – „torba do podróżowania”.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Czasem zdarzające się trudności w znalezieniu właściwego słowa.

• Zapodziewanie rzeczy i utrata zdolności odtwarzania wykonanych czynności

U chorych pojawia się odkładanie rzeczy w nietypowe miejsca. Mogą gubić przedmioty i nie być w stanie odtworzyć swoich kroków tak, by odnaleźć zagubioną rzecz. U osób zdrowych ten proces przebiega z łatwością: Nie mogę znaleźć okularów. Przypominam sobie: Byłam w kuchni nastawić czajnik, a czekając na zagotowanie wody poszłam do łazienki po krem, zęby posmarować nim twarz. Musiałam zdjąć wtedy okulary i odłożyć je na chwilę. Wobec tego znajdę je na pralce.

Seniorzy cierpiący na Alzheimera nie są w stanie odtworzyć w ten sposób swoich działań. Niekiedy mogą w związku z tym oskarżać innych o kradzież. Wraz z postępowaniem choroby takie zachowania pojawiają się coraz częściej.
Typowe zmiany związane z wiekiem? Niekiedy osoba zapodziewa jakąś rzecz, ale potrafi odtworzyć swoje działania tak, by w końcu ją znaleźć.

• Nieumiejętność oceny sytuacji

Chorzy mogą doświadczać zmian w ocenie lub podejmowaniu decyzji. Np. nieumiejętnie zarządzają pieniędzmi, oddając ich duże ilości telemarketerom lub domokrążcom. Mogą też przywiązywać mniejszą uwagę do dbania o siebie, zachowania czystości.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Podjęcie złej decyzji raz na jakiś czas.

• Wycofanie się z aktywności zawodowych i społecznych

Osoba z Alzheimerem może zaczaić wycofywać się z dotychczas podejmowanych projektów, uprawianych sportów, ze spotkań ze znajomymi, z realizacji hobby. Mogą pojawić się trudności z nadążaniem za ulubioną drużyną sportowa lub niemożność dokończenia ulubionych czynności (np. ułożeniem do końca puzzli). Z powodu obserwowanych u siebie zmian osoba może nie chcieć przebywać z innymi ludźmi.

Typowe zmiany związane z wiekiem? Czasami pojawiające się poczucie zmęczenia, znużenia pracą, rodziną i obowiązkami społecznymi.

• Zmiany nastroju i osobowości

Nastrój i osobowość osób chorych na Alzheimera może się zmieniać. Mogą stawać się zdezorientowani, podejrzliwi, depresyjni, niespokojni lub bojaźliwi. Charakterystyczna jest trudność w kontrolowaniu emocji oraz szybkie przechodzenie od dobrego nastroju do złości czy smutku. Zły humor przydarza się w domu, w pracy, z przyjaciółmi wtedy, gdy znajdują̨ się̨ poza znanym środowiskiem.

Osoby starsze często boją się problemów z pamięcią i tego, ze zwiastują one rozwijające się otępienie. Warto jeszcze raz podkreślić: nie ma nic niepokojącego w tym, ze senior wolniej kojarzy fakty, zapomina o wydarzeniu z przeszłości, o numerze telefonu, który miał wykręcić czy też o opłaceniu rachunku za tydzień! Takie problemy z pamięcią zdarzają się też młodszym osobom! Wymienione wyżej trudności są związane z fizjologicznym czyli naturalnym starzeniem się̨ mózgu. Narzekanie na bliskich, którzy – według seniora – odłożyli przedmiot w złe miejsce lub zabrali go również bywa sposobem na „bronienie się” przed nielubianą prawdą o nadejściu starości i naturalnym osłabieniu pracy mózgu. Pewne cechy pamięci i myślenia nie powinny się̨ jednak pogarszać z wiekiem.

Co zrobić, gdy zauważę symptomy u siebie lub bliskiej osoby?

Przede wszystkim nie warto się̨ wstydzić, ignorować, ukrywać lub udawać, ze ich nie ma. Warto jak najszybciej umówić wizytę z lekarzem. Wczesne wykrycie choroby Alzheimera daje możliwość skorzystania z pomocy, która pozwoli zachować wysoką jakość zżycia, pomoże seniorowi dłużej zachować niezależność a także da szansę na skorzystanie z profesjonalnego wsparcia dla chorego i jego bliskich. Naprawdę̨ nie warto czekać!

Źródła:
Knowa the 10 Sygn. © Alzheimer ’s Association
Podstawy neuropsychologii klinicznej, red. Ł. Domańska, A. Borkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
Kompendium psychiatrii psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, pod red. H. Freyberger i in., PZWL, Warszawa 2014